alternate text

Det lilla bolaget med den stora profilen.

Om Bawoga

Bawoga - våga, vision; en sammakopplad länk

Bawoga grundades hösten 2013 av Robert Ahlberg. Namnet Bawoga kommer ifrån göteborgskans Ba våga. Det karaktäristiska W:et i namnet står för våga och vision vilket är de två ledorden i företaget. Bolagets affärsidé är att erbjuda stor kompetens inom systemutveckling och programmering på konsultbasis främst inom Java och Open Source. Av våra kunder så skall vi uppfattas som kompetenta, pålitliga och starka personligheter.

Följande projekt/system har Bawoga deltagit i

  • Volvo Cars Corporation - Projektet gick ut på att ta fram ett bygg/deploy-skript för en applikation som sedermera användes av en handfull andra applikationer. Tekniker: Ant, Maven, Java
  • Volvo IT - Projektet kundanpassade en tredjepartprodukt som specialiserade sig på dokumenthantering. Som ett lager ovanpå denna produkt byggdes ett femtiotal webbapplikationen helt enligt kunds behov. Tekniker: Maven, EJB3, WebSphere 6.1
  • WirelessCar - Telematiktjänster mot fordonsindustrin. Tekniker: Maven, EJB3, Spring 2,5, JBoss
  • Nordea IT - Batchjobb för upprensning av gamla dokument. Tekniker: Maven, Spring, Spring Batch, WebLogic

Kontakta oss!

Skicka mejl till info@bawoga.com.

Besök oss på:
Eklanda Äng 88
431 59, Mölndal
Sverige

Ring oss på:
+46 733 911 523

Hitta oss på ...